វីតាមីន D3 BON HUILEUSE AMP BT1 (PPM)

$2.75

ការចង្អុលបង្ហាញ

ប្រើក្នុងការព្យាបាលកង្វះវីតាមីន D

គ្រឿងផ្សំ

Cholecalciferol 200000IU/ml

ទិសដៅ

មនុស្សពេញវ័យ: 1 ampoule

ផ្នែក​ដែល​រង​ឥទ្ធិពល

ចង្អោរ, ក្អួត

ពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬឱសថការីរបស់អ្នក មុនពេលចាប់ផ្តើម ឬបញ្ឈប់ថ្នាំថ្មី។