ទែម៉ូម៉ែត្រឌីជីថល T-40F (ព័ត៌មានជំនួយដែលអាចបត់បែនបាន) (CP)

$3.50

អត្ថប្រយោជន៍៖

គន្លឹះដែលអាចបត់បែនបាន មុំលៃតម្រូវបាន អតិបរមា 45° ការរចនាពហុមុខងារ

 

Digital Thermometer គន្លឹះដែលអាចបត់បែនបានផ្តល់នូវវិធីងាយស្រួលក្នុងការអានដើម្បីតាមដានសីតុណ្ហភាព

 

ទែម៉ូម៉ែត្រគ្រុនក្តៅអាចប្រើដោយផ្ទាល់មាត់ រន្ធគូថ ឬសម្រាប់ប្រើក្រោមដៃ។

 

វារួមបញ្ចូលស្រោមការពារ ដើម្បីរក្សាវាឱ្យមានសុវត្ថិភាពពីការធ្លាក់ និងអនាម័យ។ សុវត្ថិភាព រហ័ស និងត្រឹមត្រូវតាមគ្លីនិក។