ប្រេងកូឡាពណ៌ក្រហម 12g/ពាង (0912) (CP)

$1.27

ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល

ផ្តល់នូវការធូរស្រាលយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះការឈឺចាប់ និងមិនស្រួលពីការឈឺសាច់ដុំ ឈឺសន្លាក់ វិលមុខ ឈឺក្បាល ឡើងក្រហម និងរមាស់ដោយសារសត្វល្អិតខាំ។ 

សារធាតុសកម្ម

មេនថុល

មេទីល salicylate

Camphor

របៀប​ និង កម្រិតប្រើប្រាស់

សម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ និងលាបខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះ

ពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬឱសថការីរបស់អ្នក មុនពេលចាប់ផ្តើម ឬបញ្ឈប់ថ្នាំថ្មី។