ឡេជំនួយមាត់ 6ML (CP)

$1.70

ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល

ដំបៅមាត់ រលាកធ្មេញ ឈឺធ្មេញ ឈឺអញ្ចាញធ្មេញ។

សារធាតុសកម្ម

Lidocaine 2.5%

Chlorhexidine HCl 0.5%

Triamcinolone acetonide 0.1%

របៀប​ និង កម្រិតប្រើប្រាស់

លាប 3-4 ដំណក់លើតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់រៀងរាល់ 4 ម៉ោងម្តង ប្រសិនបើចាំបាច់។ កុំ​ញ៉ាំ ឬ​ផឹក​ភ្លាមៗ​បន្ទាប់​ពី​លាប​ឡេ​។ កុំប្រើលើសពី 5 ថ្ងៃដោយគ្មានការណែនាំពីគ្រូពេទ្យ។

ផលរំខាន

ការដុត, រមាស់, រលាក, ស្ងួត, ក្រហមនៃតំបន់ព្យាបាល

ពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬឱសថការីរបស់អ្នក មុនពេលចាប់ផ្តើម ឬបញ្ឈប់ថ្នាំថ្មី។