ប្រេងត្រី Natrol Omega-3 1000mg 60 softgels/ដប (CP)

$17.50

ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល

ជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូង បន្ថយកម្រិតជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាមជាក់លាក់មួយ (ទ្រីគ្លីសេរីដ) និងបង្កើនកម្រិតកូឡេស្តេរ៉ុលល្អ (HDL)។

សារធាតុសកម្ម

ប្រេងត្រីអូមេហ្គា 3៖ 1000mg

របៀប​ និង កម្រិតប្រើប្រាស់

លេបម្ដង ១ គ្រាប់ ២ ដងក្នុងមួយថ្ងៃជាមួយអាហារ

ផលរំខាន

ចង្អោរ, ហើមពោះ, ហើមពោះ

ពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬឱសថការីរបស់អ្នក មុនពេលចាប់ផ្តើម ឬបញ្ឈប់ថ្នាំថ្មី។