ជែល Metrogyl 30 ក្រាម

$2.10
ការណែនាំពីផលិតផល ៖
Metrogyl Gel គឺជាថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិចដែលប្រើដើម្បីព្យាបាលមុន និងការឆ្លងមេរោគលើស្បែកមួយចំនួន។ វាជួយកាត់បន្ថយចំនួននៃស្នាមប្រេះ។ ថ្នាំនេះរារាំងបាក់តេរីមិនឱ្យលូតលាស់ ដែលជួយដោះស្រាយរោគសញ្ញារបស់អ្នក។