ថ្នាំ Medicolat 20mg (Nifedipine 20mg) 3x10Tab (0052)

$3.00
Box
Item requires a valid prescription

ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល

ប្រើសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺលើសឈាម (លើសឈាម) និងឈឺទ្រូង (ឈឺទ្រូង)

សារធាតុសកម្ម

Nifedipine 20 មីលីក្រាម

របៀប​ និង កម្រិតប្រើប្រាស់

ដូចដែលបានកំណត់ដោយគ្រូពេទ្យ។

ផលរំខាន

ហៀរសំបោរ ពិបាកដកដង្ហើម ហើមមុខ បបូរមាត់ អណ្តាត ឬបំពង់ក។

ពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬឱសថការីរបស់អ្នក មុនពេលចាប់ផ្តើម ឬបញ្ឈប់ថ្នាំថ្មី។