ប្រេង Kwan Loong 28CC 1ដប (CP)

$2.65

ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល

សម្រាប់ការធូរស្រាលបណ្តោះអាសន្ននៃការឈឺចុកចាប់តិចតួចនៃសាច់ដុំ និងសន្លាក់ដែលទាក់ទងនឹងការឈឺខ្នងសាមញ្ញ រលាកសន្លាក់ ជាំ ស្ពឹក និងសំពាធ។

សារធាតុសកម្ម

មេទីល salicylate 35%

Menthol 16%

របៀប​ និង កម្រិតប្រើប្រាស់

មនុស្សពេញវ័យ និងកុមារអាយុចាប់ពី 12 ឆ្នាំឡើងទៅ លាបលើតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់មិនលើសពី 3 ទៅ 4 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ។

 

សម្រាប់កុមារអាយុក្រោម 12 ឆ្នាំ សូមពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតមុនពេលប្រើ។

ពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬឱសថការីរបស់អ្នក មុនពេលចាប់ផ្តើម ឬបញ្ឈប់ថ្នាំថ្មី។