ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យជាតិស្ករក្នុងឈាម GluNEO (CP)

$58.00

ប្រសិទ្ធិនៃការប្រើប្រាស់

  • GluNEO ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីឱ្យមានល្បឿនលឿន ត្រឹមត្រូវ និងងាយស្រួលប្រើ។
  • ការសរសេរកូដដោយស្វ័យ
  • លក្ខណៈពិសេសនៃការច្រានចេញ
  • 500 អង្គចងចាំសាកល្បង
  • ផ្តល់លទ្ធផលក្នុងរយៈពេល 5 វិនាទី ដោយប្រើតែឈាម 0.5μL