<40 ឆ្នាំ, កញ្ចប់សុខភាពផ្ទះ x 1 (ប្រុស ឬស្រី)

$67.90

**តម្លៃរួមបញ្ចូលថ្លៃសេវាពិនិត្យសុខភាពតាមផ្ទះ

របៀបកក់
ឥឡូវនេះ អ្នកអាចទទួលបានការណែនាំផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត និងការព្យាបាលដោយអ្នកផ្តល់សេវាពិនិត្យសុខភាពរបស់យើងយ៉ាងងាយស្រួលនៅផ្ទះ ឬ ការិយាល័យរបស់អ្នក។

ជំហានទី 1: បន្ថែមសេវាទៅរទេះ

ជំហានទី 2: ធ្វើការទូទាត់

ជំហានទី 3៖ អ្នកផ្តល់សេវារបស់យើងនិងហៅទៅអ្នកដើម្បីកំណត់ពេលនៃការមកលេង

ជំហានទី 4៖ អ្នកផ្តល់សេវារបស់យើងនឹងចែករំលែកលទ្ធផលនៅពេលរួចរាល់
អ្នកអាចផ្ញើសារមកយើងគ្រប់ពេល ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីរបៀបកក់ ឬសំណួរបន្ថែមទាក់ទងនឹងលទ្ធផលរបស់អ្នក។ ទូរលេខ និងព័ត៌មានទូរស័ព្ទរបស់យើង៖ +85599914657

 

កញ្ចប់មូលនិធិ (ក្រោម 40)

 

ការពិនិត្យ/ស៊ើបអង្កេត

តាមដាន/តាមដាន

Hemogram/CBC (Sysmex)

ពិនិត្យគ្រាប់ឈាមសរុប

ក្រុម ABO និង Rhesus

ពិនិត្យក្រុមឈាម និងប្រភេទ Rh

គ្លុយកូស / FBS

ត្រួតពិនិត្យជាតិស្ករក្នុងឈាមដែលធ្វើឱ្យធាត់

ប្រវត្តិរូប LIPID (INTEGRA 400 បូក)

ពិនិត្យសុខភាពទាំងអស់គ្នា

អាស៊ីតអ៊ុយរិកក្នុងឈាម

ពិនិត្យអាស៊ីតអ៊ុយរិចក្នុងឈាម

Creatinine-serum + eGFR (INTEGRA 400)

ពិនិត្យ creatinine ក្នុងបរិមាណ

អ៊ុយ

ពិនិត្យជាតិអ៊ុយរ៉េក្នុងឈាម

ALAT/SGPT

ពិនិត្យសុខភាព

ASAT/SGOT

ពិនិត្យសុខភាព

GGT

ពិនិត្យសុខភាព

ប្រូតេអ៊ីនសរុបនៅក្នុងឈាម

ពិនិត្យជាតិសាច់សរុប ឈាម

Ag HBs

ពិនិត្យមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B

ប្រឆាំងនឹង HBs

ពិនិត្យអង់ទីករការពាររលាកថ្លើមប្រភេទ B

ប្រឆាំងមេរោគអេដស៍

ពិនិត្យអង់ទីករការពាររលាកថ្លើមប្រភេទ C

ការពិនិត្យទឹកនោម

ហាងឆេង

Helicobacter pylori៖ IgG + IgM + IgA

ពិនិត្យរកមេរោគក្រពះក្នុងឈាម