ការធ្វើតេស្តសរសេរកូដដោយស្វ័យប្រវត្តិ TM (CP) ដ៏ល្អ

$36.25
Finetest Auto-coding ម៉ាស៊ីន វាស់ជាតិស្ករក្នុងឈាម Premium គឺជាប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិសាមញ្ញមួយដែលមានបច្ចេកវិទ្យា bio-sensor ថ្មីសម្រាប់លទ្ធផលលឿន និងត្រឹមត្រូវនៃជាតិស្ករក្នុងឈាមក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ 9 វិនាទីប៉ុណ្ណោះ។ វាបង្រួម និងងាយស្រួលប្រើ។