ដូលីប្រាន 500mg 2x8tab (CP)

$2.50

សារធាតុសកម្ម

ប៉ារ៉ាសេតាមុល 500mg

ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល

ថ្នាំ​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រើ​ដើម្បី​ព្យាបាល​គ្រុនក្តៅ ឬ​ការឈឺចាប់​ដូចជា​ឈឺក្បាល ឈឺធ្មេញ និង​ការឈឺចាប់​អំឡុងពេល​មាន​រដូវ​។

របៀប​ និង កម្រិតប្រើប្រាស់

- សាកសមសម្រាប់មនុស្សធំ និងកុមារដែលមានទម្ងន់លើសពី 27 គីឡូក្រាម

- សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យដែលមានទម្ងន់លើសពី 50 គីឡូក្រាម (អាយុប្រហែល 15 ឆ្នាំ) អាចប្រើ 1 ទៅ 2 គ្រាប់ក្នុងមួយលើក ហើយអាចប្រើ 1 គ្រាប់ទៀតក្នុងរយៈពេល 4 ម៉ោងក្រោយ។ កុំប្រើប៉ារ៉ាសេតាមុលលើសពី 300mg ឬ 6 ដងក្នុងមួយថ្ងៃដោយមិនពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត។

ប្រសិនបើនៅតែមានរោគសញ្ញានៃការឈឺចាប់លើសពី 5 ថ្ងៃ ឬក្តៅខ្លួនលើសពី 3 ថ្ងៃ ឬធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះ សូមកុំបន្តប្រើថ្នាំនេះដោយមិនពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត។

* សូមអានការណែនាំដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលប្រើថ្នាំនេះ។ ការណែនាំនេះមានព័ត៌មានសំខាន់ៗ ដើម្បីជួយព្យាបាលស្ថានភាពរបស់អ្នក។

 

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរសូមពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក។