ដូលីប្រាន 150mg 1x12sac/ប្រអប់ (CP)

$2.00

សារធាតុសកម្ម

ប៉ារ៉ាសេតាមុល 150mg

 

ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល

 

ថ្នាំ​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រើ​ដើម្បី​ព្យាបាល​ការ​ឈឺក្បាល និង​គ្រុនក្តៅ។

 

កម្រិតប្រើប្រាស់

 

ស័ក្តិសមសម្រាប់កុមារដែលមានទម្ងន់ពី 8kg ដល់ 30kg (អាយុប្រហែលចន្លោះពី 6ខែ ដល់ 11ឆ្នាំ)។

 

កំរិតប្រើគឺអាស្រ័យលើទម្ងន់របស់កុមារ។

ប្រសិនបើមានរោគសញ្ញាលើសពី 5 ថ្ងៃនៃការឈឺចាប់ ឬគ្រុនក្តៅលើសពី 3 ថ្ងៃ ឬកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ សូមកុំបន្តប្រើថ្នាំនេះដោយមិនពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត។

 

* សូមអានការណែនាំដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលប្រើថ្នាំនេះ។ ការណែនាំនេះមានព័ត៌មានសំខាន់ៗ ដើម្បីជួយព្យាបាលស្ថានភាពរបស់អ្នក។

 

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរសូមពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក។