សាប៊ូកក់សក់ DEZOR 60ML (CP)

$3.60

ការចង្អុលបង្ហាញ

សម្រាប់ការព្យាបាល និងការពារអង្គែស្បែកក្បាល

សារធាតុសកម្ម

Ketoconazole 2%

របៀប​ និង កម្រិតប្រើប្រាស់

លាងសក់និងស្បែកក្បាលឬស្បែកឱ្យបានហ្មត់ចត់រយៈពេល 3-5 នាទីបន្ទាប់មកលាងជម្រះ។

ផលរំខាន

រមាស់, ស្ងួត, អារម្មណ៍ឆេះ

ពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬឱសថការីរបស់អ្នក មុនពេលចាប់ផ្តើម ឬបញ្ឈប់ថ្នាំថ្មី។