ម្សៅគ្រួសារ Curash ឱសថប្រឆាំងការឡើងកន្ទួល (CP)

$6.40

ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល

ជួយ​ព្យាបាល​និង​ការពារ​កន្ទួល​រមាស់ ស្រូប​ញើស និង​បំបាត់​ការ​រលាក​។

របៀប​ និង កម្រិតប្រើប្រាស់

ប្រើប្រចាំថ្ងៃ លាបលើស្បែក កន្លែងដែលមានបញ្ហា និងផ្នត់ស្បែក។ ធ្វើឱ្យរលោងនៅលើតំបន់ដែលងាយនឹងមានការប៉ះទង្គិចមុនពេលលេងកីឡា ឬសកម្មភាពផ្សេងទៀត។

ពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬឱសថការីរបស់អ្នក មុនពេលចាប់ផ្តើម ឬបញ្ឈប់ថ្នាំថ្មី។