ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យជាតិស្ករក្នុងឈាម CodeFree (CP)

$27.50

ព​ត៌​មាន​លម្អិត​នៃ​ផលិតផល

បន្ទះតេស្តជាតិស្ករក្នុងឈាម SD Codefree ត្រូវបានរចនាឡើងជាមួយនឹងអេឡិចត្រូតដែលវាស់កម្រិតជាតិស្ករ។ គ្លុយកូសក្នុងសំណាកឈាម លាយជាមួយនឹងសារធាតុប្រតិកម្មនៅលើបន្ទះតេស្ត ដែលបណ្តាលឱ្យមានចរន្តអគ្គិសនីតូចមួយ។ បរិមាណនៃចរន្តដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងអាស្រ័យលើចំនួនគ្លុយកូសនៅក្នុងឈាម។
  • លទ្ធផលជាតិស្ករក្នុងឈាមត្រូវបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់។
  • ក្នុង​ការ​ដាក់​បន្ទះ​បង្ហាញ ប្រសិនបើ​អ្នក​ចុច​ប៊ូតុង​បិទ/បើក​រយៈពេល 3 វិនាទី ការបង្ហាញ​សម្រាប់​ការ​កំណត់​សំឡេងប៊ីប​នឹង​បង្ហាញ​ជា​ជំហាន​ដំបូង​នៃ​របៀប​កំណត់។