មួន Beprosalic 15 ក្រាម (CP)

$2.50

ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល

ការធូរស្រាលនៃការរលាកនៃស្បែកប្រតិកម្ម hyperkeratotic & ស្ងួត corticosteroid ដែលរួមមានជំងឺស្បែក psoriasis, ជំងឺរលាកស្បែក atopic រ៉ាំរ៉ៃ, neurodermatitis seborrhoeic dermatitis

 

ពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬឱសថការីរបស់អ្នក មុនពេលចាប់ផ្តើម ឬបញ្ឈប់ថ្នាំថ្មី។