ជំនួយដំបូង BEPANTHEN 30G/Tube (CP)

$4.30

ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល

ថ្នាំសំលាប់មេរោគ, ប្រឆាំងនឹងការឆ្លងមេរោគ, បន្ធូររបួស, សត្វល្អិតខាំ, រលាកតិចតួច, កាត់តិចតួច។

សារធាតុសកម្ម

Chlorhexidine HCl 5.5mg / ក្រាម។

Dexpanthenol 50 មីលីក្រាម

របៀប​ និង កម្រិតប្រើប្រាស់

លាប​ស្រទាប់​ស្តើង​លើ​កន្លែង​ដែល​មាន​បញ្ហា​ច្រើន​ដង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​រហូត​ដល់​មុខរបួស​បាន​ជា​សះស្បើយ។

ផលរំខាន

ករណីកម្រ៖ ប្រតិកម្មអាលែហ្សី និងការដុត។

 

ពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬឱសថការីរបស់អ្នក មុនពេលចាប់ផ្តើម ឬបញ្ឈប់ថ្នាំថ្មី។