សាប៊ូលាងមុខ AVENE Cleanance Gel 200ml (CP)

$19.00

សាប៊ូលាងមុខ AVENE Cleanance Gel 200ml

ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល

សាប៊ូលាងសម្អាតមុខ និងដងខ្លួន ផ្សំឡើងពីសារធាតុផ្សំដ៏មានអានុភាព ដែលជួយកម្ចាត់ចោលនូវភាពកខ្វក់ ប្រេង និងសារធាតុមិនស្អាតផ្សេងទៀតដោយថ្នមៗ ដោយមិនចាំបាច់ខាត់ស្បែកឡើយ។

របៀប​ និង កម្រិតប្រើប្រាស់

លាបពេលព្រឹក និង/ឬពេលល្ងាច លើផ្ទៃមុខ និង/ឬដងខ្លួនដែលមានសំណើម។ លាង​ជម្រះ​ឱ្យ​បាន​ស្អាត​ហើយ​ជូត​ឱ្យ​ស្ងួត។ ព្រឹក ល្ងាច