ក្រែមជួសជុល AVENE Cicalfate 40ml (CP)

$15.00

យើងអស់ស្តុកសម្រាប់ទំនិញនេះហើយ

ក្រែមជួសជុល AVENE Cicalfate 40ml

ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល

ក្រែមបំប៉នដែលសំបូរទៅដោយសារធាតុផ្សំពីក្រោយបាយអូទិច ជួយការពារស្បែកពីការឈ្លានពានពីខាងក្រៅ ខណៈពេលដែលរក្សាបាននូវជាតិទឹកត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការស្ដារស្បែកដ៏ល្អប្រសើរ។ សុវត្ថិភាពសម្រាប់ទារក កុមារ និងមនុស្សពេញវ័យ

របៀប​ និង កម្រិតប្រើប្រាស់

លាបពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីសម្អាតស្បែកស្ងួត