អាម៉ុកស៊ីលីន 500mg Bailly-Create (10cp/Blister) (CP)

$125 USD
Item requires a valid prescription

ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល

Amoxicillin ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីព្យាបាលការឆ្លងមេរោគជាច្រើនប្រភេទដែលបណ្តាលមកពីបាក់តេរី ដូចជា tonsillitis រលាកទងសួត រលាកសួត និងការឆ្លងមេរោគត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់ក ស្បែក ឬផ្លូវទឹកនោម។

សារធាតុសកម្ម

អាម៉ុកស៊ីលីន trihydrate 500 មីលីក្រាម

របៀប​ និង កម្រិតប្រើប្រាស់

លេបថ្នាំអាម៉ុកស៊ីលីនឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមវេជ្ជបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យ។ អនុវត្តតាមការណែនាំទាំងអស់នៅលើស្លាកវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នក ហើយអានការណែនាំអំពីថ្នាំ ឬសន្លឹកការណែនាំទាំងអស់។

ផលរំខាន

ឈឺក្រពះធ្ងន់ធ្ងរ រាគ ចង្អោរ ក្អួត ឬកន្ទួលអាចកើតឡើង។

ពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬឱសថការីរបស់អ្នក មុនពេលចាប់ផ្តើម ឬបញ្ឈប់ថ្នាំថ្មី។