កញ្ចប់ព្យាបាល Covid 19 សម្រាប់មនុស្សម្នាក់

$12000 USD
Item requires a valid prescription

យើងអស់ស្តុកសម្រាប់ទំនិញនេះហើយ

កញ្ចប់ព្យាបាលកូវីដ១៩

ក) 1 ប្រអប់ Laroscobine- វីតាមីន C និងស័ង្កសីដើម្បីបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ- លាយ 1 គ្រាប់ក្នុងទឹកហើយផឹកម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។
ខ) កញ្ចប់តេស្ត Asan COVID19 ចំនួន 10- ដើម្បីធ្វើតេស្ត និងបញ្ជាក់ COVID19
គ) 1ប្រអប់ Panadol Cold/Flu- ជួយគ្រុនក្តៅ តឹងច្រមុះ ឈឺក្បាល ឈឺក ឈឺខ្លួន
ឃ) 1 ដប Molnatris (Mulnupiravir 200mg)- ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ១៩។ លេប 4 គ្រាប់រៀងរាល់ 12 ម៉ោងរយៈពេល 5 ថ្ងៃ។
f) 1 ប្រអប់ Bisolvon 8mg (30 គ្រាប់)- សម្រាប់ក្អកកកស្ទះ។ លេប 1 គ្រាប់តាមមាត់ 3 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ។

ពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬឱសថការីរបស់អ្នក មុនពេលចាប់ផ្តើម ឬបញ្ឈប់ថ្នាំថ្មី។